Verbs ให้คล่อง ของหมูๆ
ผู้แต่ง : เลอ เบิฟ,เดนนิส
สำนักพิมพ์ : นานมี
ครั้งที่พิมพ์ : 1  จำนวนหนังสือ :2 เล่ม
เลขเรียกหนังสือ : 420,,ล.1

:: รายละเอียดหนังสือ
:: ทะเบียนหนังสือ
ลำดับ เลขทะเบียน: สถานที่เก็บ: สถานะ เลือกจอง จองถึงวันที่ กำหนดส่ง
10000272ห้องสมุด 1ว่างจอง 
20000273ห้องสมุด 1ว่างจอง 
:: หัวเรื่อง
ลำดับ หัวเรื่อง:
1หนังสือสำหรับเด็ก
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด Happy Library